EDİTÖRDEN

ETİK KÜLTÜRÜMÜZ DOĞRU YOLDA İLERLEMEMİZİ SAĞLAR!

Groupe ADP için etik ve uyum, grubun içinde var olduğu ülkelerin yasa ve düzenlemelerine ve değerlerine uymayı içerir.

Ayrıca Groupe ADP Havalimanları 2003'te Küresel İşbirliği Paketinin 10 İlkesinin altına imza atmıştır.

Prosedürlerdeki değişiklikleri gerçekleştirebilmek için etik ve uyumun öncelikle kültürel değişim içinde sıkı biçimde temellendirilmesi gerekir. Her çalışan Groupe ADP'nin değerlerini günlük çalışma hayatları içinde uygulayarak bu kültürel değişime bağlılığını gösterir.

Sağlam bir etik  kültüre sahip olmak, doğru yolda ilerlememizi sağlar!

SADAKAT:
İKİ YÖNLÜ BİR BAĞLILIK

Bir istihdam sözleşmesi (açık uçlu, belirli süreli, staj, vs.) imzalandığında, hem çalışan hem işveren, iki tarafın da işlerini yaparken dürüstlükle davranmasını gerektiren bir sadakat görevini yerine getirmeyi taahhüt ederler.

SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

  • İş sözleşmesi süresi boyunca, işin durması süresince veya izinler ve tatiller sırasında,

  • Tüm pozisyonlardaki tüm çalışanlar için,

  • Aksi belirtilen her türlü iş sözleşmesi maddesi hariç olmak üzere geçerlidir.

Bu yükümlülük, çalışan (işvereni, müşterileri, tedarikçileri, ortakları, vs. zarara uğratmamak veya küçük düşürmemek; gizli bilgileri paylaşmamak; önceden izin almadan rekabet oluşturan bir işi kabul etmemek; vs.) veya işveren (borçlu olunan maaşları ödemek ve ödeme tarihlerine uymak; çalışanlara üzerinde mutabakata varılmış olan işi sunmak; çalışanlara kendilerinden beklenen işi yapabilmeleri için yeterli kaynak sağlamak; vs.) tarafından gerçekleştirilen ve taraflardan birinin haksız biçimde zarar görmesine engel olabilecek geniş bir eylemler yelpazesini kapsar.

Etik ve Uyum, Grubumuz ve paydaşları için bir güven ve dolayısıyla da performans etmenidir!

Bunlar, finans dışı derecelendirmemizin %12'si ila 18'ine karşılık gelir ve bu da büyüme kapasitemiz üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.

Her çalışan, bu süreç içinde aktif birer katılımcı olmalı ve paydaşlarımızla kurdukları ilişkilerde etik kültürümüz konusunda elçilik görevini üstlenmelidir.

Etik ve Uyum Groupe ADP için paha biçilmezdir ve iş hayatımızda bize özgü olan bir marka haline gelmelidir.

Etik ve Uyum kurallarımız, dâhili kurallarımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bunlar, işimizde bize kılavuzluk etmesi gereken üç temel ilkeye dayanır: Sorumluluk, dürüstlük ve saygı.

Bu ilkeler, pozisyonları veya seviyelerine bakılmaksızın tüm çalışanlar tarafından ve şirketimiz lehine veya adına hareket eden herkes tarafından benimsenmelidir. Çalışanlar aynı zamanda sorumlulukları altında olan kişilerin de bu ilkelere uymasını sağlamalıdır.

Bu kurallara uymamak, disiplin cezaları ile sonuçlanabilir.

Bu nedenle, her türlü hassas durumu yöneticilerinizle veya Etik ve Uyum sorumlusuyla paylaşmanız son derece önemlidir. Bu konular hakkında düşünmek ve bunları tartışmak, doğru refleksler geliştirmek, uygun çözümler bulmak, potansiyel olarak risk taşıyan durumları tespit etmek ve bunları uygun biçimde ilgililere yönlendirmek hayati öneme sahip adımlardır. Hep birlikte şirketin büyümesine ve gelişmesine yardım edebiliriz.

Katılımımız doğru yolda ilerlememizi sağlar!