GROUPE ADP NEDEN
BİR ETİK VE UYUM
PROGRAMINA İHTİYAÇ DUYAR

ETİK VE UYUM TANIMIMIZ:

Groupe ADP için etik ve Uyum, hem yasa ve düzenlemelere hem değerlere uymayı içerir.

ETİK VE UYUM: ÖNEMLİ SONUÇLAR

Etik ve Uyum, iş ilişkilerinde evrensel bir gereklilik haline gelmiştir.

Paydaşlarımız bu iki temel alandaki davranışlarımıza son derece dikkat ederler. Bunun karşılığında onlara olan davranışlarımız, Grubumuzun güvenine layık olduklarını kanıtlar.

Benzer biçimde etik ve uyum ihlalleri, belirli piyasa ödeneklerinden muaf tutulmaya (Dünya Bankası, vs.) veya büyümemizi desteklemek için bazı bankalardan kredi almamız konusunda yasaklar konulmasına yol açabilir.

Bu nedenle etik ve uyum, paydaşlarımızın bize duyduğu güven ve performansımız üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.

Bazı etik ihlalleri, şirketin kendisi ve çalışanları için ağır cezalar ve para cezalarıyla bile sonuçlanabilir.

Etik ve Uyum mekanizmamızın amacı, yalnızca şirketi değil, aynı zamanda tüm Groupe ADP çalışanlarını da korumaktır.

ABD YETKİLİ MAKAMLARI YOLSUZLUK KONUSUNDA AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULAMIŞTIR.
ÖRNEĞİN:

 • Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (Brezilya): 1,78 milyar $ (2018).

 • Siemens (Almanya): 800 milyon $ (2008)

 • Alstom (Fransa): 772 milyon $ (2014).

 • Société Générale S.A. (Fransa): 585 milyon $ (2018).

 • KBR / Halliburton (ABD): 579 milyon $ (2009)

DAVRANIŞ KURALLARI: ANLAMI VE UYGULAMASI

Groupe ADP, küçük hatalı davranışların bile son derece maliyetli sonuçlara (bunlara para cezaları, hapis cezaları, iş yaptırımları, itibar kaybetme gibi örnekler verilebilir) yol açabileceği, zorlu bir iş dünyasında faaliyet göstermektedir . Groupe ADP bu nedenle davranış kurallarının açıkça düzenlenmesine karar vermiştir, bunlar her olayı kapsayamazlar, ancak yine de hem şirketi hem de çalışanları korumaya hizmet ederler.

Bu davranış kuralları tüm Groupe ADP çalışanları için geçerlidir.

Bu kuralların amacı, çalışanlarımızın ilkeleri benimsemesine ve çalışma hayatlarının her yönünde uygulamasına yardımcı olacak somut örnekler sunarak önemli etik ve uyum  konularını ortaya koymaktır.

ETİK VE UYUM PROGRAMI: GELİŞTİRME VE  YÖNETİM

Etik ve Uyum Departmanı ve Hukuk Departmanı programı geliştirmek için Grup seviyesinde birlikte çalışmaktadır. Alt iştiraklerimiz içindeki Etik ve Uyum sorumlularından alacakları destekle ve ilgili departmanlarındaki kişilerle yapılacak işbirlikleriyle programı uygulamak için de birlikte çalışacaklardır.

SORU SORMAK VEYA HASSAS DURUMLARI PAYLAŞMAK İÇİN İLETİŞİM KURMAK

Herhangi bir sorunuz olduğunda veya hassas bir durumla karşılaştığınızda kaygılarınızı paylaşmanız hayati bir önem taşır! İletişim kurmak ve tartışmak bu konulara ışık tutar, riskleri tespit edebilmemizi sağlar ve yöneticinizle birlikte uygun çözümleri bulmamızda bize yardımcı olur.

Aynı zamanda bir bilgi ihbar hattı da kurmuş bulunmaktayız.* İhbar hattı klavuzunu, ihbar hattı platformunda bulabilirsiniz.

KÜRESEL İŞBİRLİĞİNİN
10 İLKESİ

İnsan Hakları

 • 1/

  Uluslararası insan hakları beyanının korunmasını desteklemek ve buna saygı göstermek.

 • 2/

  İnsan hakları ihlallerine ortak olunmadığından emin olmak.

İşgücü

 • 3/

  Örgütlenme özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkili biçimde tanınmasını savunmak.

 • 4/

  İstihdam ve meslekle ilişkili ayrımcılıkları ortadan kaldırmak.

 • 5/

  Çocuk işçiliğinin etkili biçimde ortadan kaldırılmasını sağlamak.

 • 6/

  Tüm zorla ve zorunlu çalışma biçimlerini ortadan kaldırmak.

Çevre

 • 7/

  Çevresel zorluklar konusunda ihtiyatlı bir yaklaşımı desteklemek.

 • 8/

  Daha yüksek seviyede bir çevresel sorumluluğu desteklemek için girişimlerde bulunmak.

 • 9/

  Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını teşvik etmek.

Yolsuzlukla Mücadele

 • 10/

  İrtikap ve rüşvet dâhil olmak üzere her çeşit yolsuzluğa karşı mücadele etmek.

ÖZET